Jak to funguje

Na úvodní straně jsou pejsci, které můžete finančně podpořit. Vybírat si můžete z několika možností – naplnit mističku krmivem, splnit hlavní dárek či speciální bonusové přání pejska.

Po výběru pejska jej rozklikněte a zobrazí se Vám seznam jeho přání (hlavní přání a mistička). Zvolte částku, kterou chcete přispět k danému dárku a potvrďte. Zobrazí se Vám okýnko pro vyplnění Vaši údajů – po vyplnění a potvrzení Vám přijdou na email platební údaje – číslo transparentního účtu 213870886/0600 a variabilní symbol, podle kterého poznáme, na jakého pejska jste přispěli.

Na úvodní stránce – nabídce pejsků je vždy zobrazeno, jaké má pejsek hlavní přání a zda jej má splněno. Kostička ukazuje naplněnost mističky. Po kliknutí na „Další dárky“ se rozbalí veškeré informace o pejskovi, jeho hlavním přání, mističce a chybějící částka ke splnění všech přání.

Všichni zveřejnění pejsci hledají nový domov, pokud se Vám líbí, neváhejte a volejte přímo na uvedené kontakty do útulku – jejich největším přáním je najít nový domov 🙂

Příspěvky jsou zasílány na transparentní účet Nadačního fondu PES V NOUZI pod daným variabilním symbolem.

V případě, že obdarovaný pejsek najde nový domov či obdrží další finanční příspěvek vedoucí ke splnění jeho přání, bude přebývající částka poskytnuta (převedena) jinému pejskovi ze stejného útulku.

Hodnotu materiálních i finančních darů poskytnutých kterékoliv ze zúčastněných organizací lze ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb. o daních odečíst z daňového základu (pro fyzické osoby paragraf 15, pro firmy paragraf 20). Fyzické osoby si od základu daně mohou odečíst hodnotu darů, pokud jejich součet ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně nebo činí-li alespoň 1 000 Kč. Celkově lze odečíst až 10 % ze základu daně. Toto potvrzení Vám na požádání rádi vystavíme.

Velmi rádi Vám také vystavíme darovací certifikát se jménem.

Kdo všechno se může zúčastnit?

Psího přání se může zúčastnit každá organizace, která splní dané podmínky. To znamená funkční stránky, na kterých informuje o počtu zvířat ve své péči, počtech umístěných pejsků a tyto stránky aktualizuje.

Důležitá je pro nás i dobrá pověst organizace a schopnost bezproblémové komunikace.

Ve chvíli, kdy se organizace stane účastníkem akce, zavazuje se, že včas dodá podklady pro uzavření Darovací smlouvy (viz níže).

Kdo se nemůže zúčastnit?

Protože chceme nejen získávat prostředky, ale také pomoci s hledáním domovů pro opuštěné pejsky, nepodporujeme činnost organizací, které zvířata pouze hromadí a nesnaží se jim hledat nové majitele.

Podmínky účasti pro útulky, azyly a organizace založené za účelem pomoci psům (dále jen útulek):

– uzavření darovací smlouvy s organizací Nadační fond PES V NOUZI před poskytnutím daru

–  před spuštěním akce poskytnout Nadačnímu fondu PES V NOUZI kopii (scan) dokladu o založení bankovního účtu nebo výpis z účtu (ověření, že bankovní účet patří útulku), stanovy organizace (či doklad o založení organizace) a v případě operace pejska či veterinárního výkonu veterinární zprávu (zpráva musí obsahovat identifikace zvířete, diagnózu nemoci či zranění, způsob léčby a odhadované náklady na léčbu). V případě rekonstrukce či stavebních úprav útulku hrubý rozpočet s uvedeným postupem rekonstrukce a termíny provedení rekonstrukce; fotografii před rekonstrukcí.

Následně bude uzavřena darovací smlouva a po zaslání peněz na účet útulku je útulek povinen dodat (scan) daňový doklad dokazující provedení operace (faktura od veterinárního lékaře) či provedení rekonstrukce (faktura stavební společnosti či daňové doklady za nákup materiálu).

Veškerá komunikace přes info@psiprani.cz nebo 77 55 66 136.

– umístit banner „psího přání“ na svých webových stránkách jako formu poděkování

– po splnění přání dodat fotografii do 3 týdnů od provedení dodání krmiva, vitamínů apod. (u operací fotografii přímo z operačního sálu nebo po provedení operace)

 

Dárcovská SMS

Odeslání SMS ve tvaru níže na 87 777
30 Kč - DMSmezeraPESVNOUZImezera30
60 Kč - DMSmezeraPESVNOUZImezera60
90 Kč - DMSmezeraPESVNOUZImezera90

Zasláním DMS přispíváte na činnost Nadačního fondu PES V NOUZI. Více na www.darcovskasms.cz

Transparentní účet

Transparentní účet projektu Psí přání 213870886/0600

DarujSpravne.cz

Využijte také platební systém DarujSpravne.cz pro zaslání Vašeho příspěvku online.

Inspirováno projektem Kočičí strom splněných přání www.kociciprani.cz
© Nadační fond PES V NOUZI & Pet Heroes, z.s.

Navrhla a vytvořila