Zásady ochrany osobních údajů

Nadační fond PES V NOUZI provozující internetový portál pesvnouzi.cz, psiprani.cz a obchod.pesvnouzi.cz (dále jen „my“), se zavazuje, že bude chránit a respektovat Vaše právo na soukromí.

Tyto Zásady stanovují základ, podle kterého budeme zpracovávat jakékoli osobní údaje, které od vás získáme nebo které nám poskytnete. Týká se to:

* když objednáváte zboží na obchod.pesvnouzi.cz, či z e-obchůdku k vyřízení objednávky, zaslání zboží a případné reklamace; 

* když vystavujeme Potvrzení o daru pro daňové účely;

* když obdarováváte pejsky na www.psiprani.cz
* e-mailů, internetové diskuze a použití webových stránek a jiné komunikace mezi Vámi a námi.

Přečtěte si prosím pečlivě následující text, abyste pochopili postupy týkající se Vašich osobních údajů a jak s nimi budeme nakládat. Svým výslovným souhlasem s těmito Zásadami při návštěvě našich webových stránek přijímáte znění a postupy popsané v těchto Zásadách.

Uplatňujeme „přehledný přístup“ k vysvětlení svých postupů k ochraně osobních údajů tak, jak to doporučují dozorové orgány. Znamená to, že se snažíme poskytnout Vám pouze relevantní informace o ochraně soukromí týkající se webových stránek a dalších služeb výše, a k tomu využíváme „jednoduchou formu“ těchto Zásad. Pro vaši zpětnou vazbu či jakékoli Vaše dotazy k ochraně soukromí jsou na konci těchto Zásad uvedeny kontaktní informace.

INFORMACE, KTERÉ OD VÁS SHROMAŽĎUJEME

Můžeme o Vás shromažďovat a zpracovávat údaje s cílem, abychom vyřídili Vaši objednávku, „spárovali“ platbu s konkrétním pejskem na www.psiprani.cz a umožňovali vám získat ty podstatné informace o ochraně osobních údajů pro Vaší činnost. Některé z těchto informací nám můžete poskytnout například vyplněním formulářů na webové stránce nebo komunikací s námi prostřednictvím telefonu, e-mailu, internetové diskuze či jinak. Některé z nich dále shromažďujeme automaticky s Vaším souhlasem, například použitím cookies, když navštěvujete naše webové stránky. Osobní údaje budou ukládány a používány pro dobu nutnou pro informování Vás o zavádění nové evropské legislativy v oblasti ochranných údajů či po dobu záruční lhůty objednaného zboží a po následnou dobu, kdy budou její důsledky ještě blíže odborně specifikovány.

VYUŽITÍ TĚCHTO INFORMACÍ

Informace, které o Vás shromažďujeme, používáme k tomu, abychom vyřídili objednávky a zajistili plynulý chod projektu Psí přání. Tyto informace rovněž můžeme s Vaším souhlasem použít k tomu, abychom Vás informovali o jiných službách a produktech, které nabízíme.

SDĚLOVÁNÍ VAŠICH INFORMACÍ

Vaše osobní údaje nesdělíme nikomu mimo případů, jak jsou popsány v těchto Zásadách.
Vaše osobní údaje můžeme sdílet s třetími stranami, abychom Vás pouze informovali o produktech a službách, které splňují výše uvedené podmínky, a to máme-li k tomu Vaše svolení, dle oprávněného zájmu nebo kde to vyžaduje či povoluje zákon. Můžeme také Vaše osobní údaje sdílet s třetími stranami s cílem, abychom zabránili trestnému činu a snížili rizika, pokud to vyžaduje zákon a kde to považujeme za vhodné, v reakci na soudní proces nebo abychom ochránili práva či náš majetek, našich zákazníků či jiných.

KDE UCHOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE A ZABEZPEČENÍ DAT

Údaje, které od vás shromažďujeme, jsou uchovávány a zpracovány pouze v rámci Evropského hospodářského prostoru („EHP“). Přijmeme v přiměřeném rozsahu veškeré kroky nezbytné k tomu, abychom zajistili, že se s Vašimi osobními údaji bude zacházet bezpečně a podle těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Pokud jsme vám poskytli (nebo jste si zvolili) heslo, přístupový kód či jakýkoli jiný bezpečnostní prostředek či přístup a ověřování, které vám umožňují přistupovat k určitým částem našich webových stránek, jste zodpovědní za to, že toto heslo budete držet v tajnosti a budete dodržovat naše pokyny. Budeme sice tzv. metodou double opt-in ověřovat Vaší identitu, ale své pověřovací údaje nemusíte s nikým jiným sdílet.

Přenos informací prostřednictvím internetu není nikdy zcela bezpečný. Ačkoli se budeme co nejvíce snažit vaše osobní údaje chránit, bezpečnost údajů přenášených přímo Vámi na naši stránku zaručit nemůžeme. Jakmile Vaše informace obdržíme, budeme na ochranu proti neoprávněnému přístupu používat přísné postupy a bezpečnostní funkce.

VAŠE PRÁVA

Je-li to v daném případě relevantní, máte mnohá práva podle právních předpisů na ochranu osobních údajů včetně práva vznést námitku proti zpracování, práva nahlížet do osobních údajů, které jsou o vás drženy; můžete nás také požádat, abychom učinili jakékoli nezbytné změny pro zajištění jejich přesnosti a aktuálnosti; dále můžete omezit rozsah osobních údajů, které o Vás zpracováváme; požádat o přenos Vašich osobních údajů k jiné organizaci; anebo máte právo na výmaz svých osobních údajů, tedy tzv. “být zapomenut”. Pokud, v případě potřeby, vyžadujete kopii osobních údajů, které o vás držíme, kontaktujte nás prosím prostřednictvím oddílu Kontaktujte nás.

COOKIES

Naše webové stránky používají „cookies“ a další technologie, které s Vaším svolením ukládají malé množství dat do Vašeho počítače či zařízení, aby umožnily sběr určitých informací z Vašeho webového prohlížeče. Cookies se na internetu běžně používají a umožňují webovým stránkám/portálu rozpoznat zařízení uživatele, aniž by jednoznačně identifikovaly individuální osobu, která počítač používá. Tyto technologie vám usnadňují přihlásit se na stránku a používat ji, poskytují nám zpětnou vazbu o tom, kterou část stránek navštěvujete, takže můžeme posuzovat efektivitu stránek a umožnit vám lepší uživatelskou zkušenost.

Můžete také nastavit svůj prohlížeč tak, aby žádné cookies nepřijímal.  

 ZMĚNY NAŠICH ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jakékoli změny, které můžeme v budoucnu v těchto našich Zásadách ochrany osobních údajů učinit, budou publikovány na této stránce a bude-li to vhodné, upozorníme vás na ně e-mailem.

KONTAKTUJTE NÁS

Vítáme veškeré komentáře, dotazy a žádosti týkající se našeho použití Vašich údajů, nebo pokud si přejete uplatnit jakákoli svá práva, měli byste nám napsat na níže uvedenou adresu.

Nadační fond PES V NOUZI

Marie Podvalové 930/7

196 00 Praha 9

email info@pesvnouzi.cz, telefon 77 55 66 136

NEWSLETTER

1. Registrace / Souhlas

Přihlásíte-li se (e-mailem) k odběru elektronického bulletinu (dále “Newsletter”) budeme Vás pravidelně informovat o novinkách Psího přání, nových kolech (Vánoční, Květnové..), kde jsme pomohli atd.

Příslušná sdělení jsou zasílána na Vámi uvedenou e-mailovou adresu. Změny kontaktních údajů  nám můžete sdělit na info@pesvnouzi.cz, telefon 77 55 66 136.

2. Zrušení

Své přihlášení k odběru Newsletteru můžete kdykoli zrušit, a to oznámením na info@pesvnouzi.cz nebo na telefonu 77 55 66 136, nebo též prostřednictvím možnosti odhlásit skrze odkaz v Newsletterech.

 

 

Dárcovská SMS

Odeslání SMS ve tvaru níže na 87 777
30 Kč - DMSmezeraPESVNOUZImezera30
60 Kč - DMSmezeraPESVNOUZImezera60
90 Kč - DMSmezeraPESVNOUZImezera90

Zasláním DMS přispíváte na činnost Nadačního fondu PES V NOUZI. Více na www.darcovskasms.cz

Transparentní účet

Transparentní účet projektu Psí přání 213870886/0600

DarujSpravne.cz

Využijte také platební systém DarujSpravne.cz pro zaslání Vašeho příspěvku online.

Inspirováno projektem Kočičí strom splněných přání www.kociciprani.cz
© Nadační fond PES V NOUZI & Pet Heroes, z.s.

Navrhla a vytvořila